Letter from Fr. Robert Young, OFM - April 2015


Dear friends in the Will of God,

Greetings from Corato, Italy, the home of Luisa Piccarreta.

The Fourth International Conference on the life and writings of Luisa Piccarreta concluded yesterday with a Mass celebrated by the Archbishop, Giovan Battista Picchierri, 35 priests and 650 participants.  The joy was so great in sharing the gift of these days together to celebrate Luisa's 150th birthday, to pray, and to learn.   

Perhaps the greatest joy was to see that Luisa is now so accepted in the Church, with the retired Cardinal of the congregation of the Saints and 3 other Bishops participating.
The Critical edition of Luisa's writings is now well under way for  3 years with 8 volumes of the Diary completed.   It will take time, but the good news is that it is the wish of the Holy See (Vatican congregations) that the work be concluded as quickly as possible so that the writings can be available to those who want them. You were all included in my Masses and prayers these days, and I am eternally grateful for your prayers and the good wishes you sent. I will give a more in-depth report on the Conference when I return to the US and share with you on my next program.   May the Divine Will reign more and more in our hearts and lives, and may It reign on earth, through us, as in heaven.

Blessings and prayers in the Eternal Fiat,

Fr. Robert Young, OFM  


UW WIL GESCHIEDE
OP AARDE ALS IN DE HEMEL.


“Het wonder dat Ik van jou verlang is
dat jij Mijn Wil brengt temidden van de schepselen
en Hem aan allen bekend maakt”.


Jezus tot Luisa Piccarreta
Drongen 31 augustus, feest van Maria Middelares en Moeder van alle genaden.
Totaal onverwacht maar als een zeer grote en hemelse verrassing, kunnen we half september
pater Robert Young O.F.M. uit Florida verwelkomen hier bij ons in BelgiĆ«. Fr. Young is een zeer groot en vooraanstaand kenner van Luisa Piccarreta en geeft al heel veeljaren conferenties over het ‘Leven in de Goddelijke Wil’. Hij is hiervoor officieel vrijgesteld en kreeg deze opdracht van zijn plaatselijke Bisschop, de Aartsbisschop van Trani (Corato) en van de Overste van zijn orde van de Franciscanen.


Het hele gebeuren hier in Vlaanderen werd op een zeer korte tijd geregeld (amper 24 uren) en is dus voor zeer binnenkort. We stellen jullie 2 data voor waaruit je kan kiezen:
ofwel kom je op dinsdag 15 september, ofwel op donderdag 17 september.


We komen samen in het
HUIS VAN DE GODDELIJKE WIL’, Varendriesstraat 30 te Drongen en dit telkens van 9.30u tot 16u.
(gelieve zelf voor een broodmaaltijd te zorgen – koffie en thee zijn te verkrijgen).


Fr. Young zal 2 conferenties geven in het Engels (dat uiteraard vertaald wordt); we voorzien
een Eucharistieviering; we bekijken een beeldmontage i.v.m. het ‘Jaar van de Priester’.
Het wordt een dag in en met en over de Goddelijke Wil, over de zending van Luisa, de stand
van zaken aangaande de verspreiding van wat Luisa op papier zette, over haar zalig- en
heiligverklaring waar we naar uitzien.
Bidden we ondertussen opdat het Goddelijke Fiat het fiat mag insluiten van iedereen.
Mogen we jullie verwachten? We hopen het!
Om praktische redenen zouden we heel graag op voorhand weten als je komt.
Gebruik hiervoor het onderstaande inschrijvingsstrookje of telefoneer (09/227.97.59).
…………………………………………………..
komt naar de conferentiedag op 15 september/op 17 september (duid a.u.b. aan wat je past)
Goedele De Maeyer – Varendriesstraat 30, 9031 DRONGEN.